doc.dr.sc. Željko Šreng mag.ing.aedif

Osnovni podaci

Kabinet: II.9

 

Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: zsreng@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 667

 

Konzultacije: utorak 12 h - 13 h, srijeda 12 h - 13 h

(Termini konzultacija)

Nastavna aktivnost

 

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam:

Područje znanstvenog istraživanja

Hidraulika podzemnih voda i sanitarna hidrotehnika

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2012
Mjesto   Osijek
Ustanova   Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje   Magistar inženjer građevinarstva 


 

Radno iskustvo
Datum  10. mjesec 2012. – 2. mjesec 2013.
Ustanova  Šreng d.o.o.
Područje rada  Građevinarstvo i usluge
 
Datum  2013 -
Ustanova  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada  Nastava, znanstveo-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U području Hidrotehnike