prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.8

 

Zavod: Zavod za organizaciju, tehnologiju i management

 

E-mail: zlatad@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 093

 

Konzultacije: Termini konzultacija

 

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Građevinarstva:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Upravljanje kvalitetom u građevinskim projektima
 • Tehnologije automatizacije procesa građenja, nadzora i kontrole

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

organizacija građenja, upravljanje projektima, upravljanje kvalitetom u građevinskim projektima

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1997
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina2002
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2008
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor tehničkih znanosti

 

Radno iskustvo
Datum 1997. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: organizacija građenja, upravljanje projektima, upravljanje kvalitetom u građevinskim projektima

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija
 • Sigmund, V.; Dolaček-Alduk, Z.: Izrada projekta sanacije višestambene zgrade u Vukovaru, Vladimira Nazora 11
 • Sigmund, V.; Dolaček-Alduk, Z.: Izrada projekta sanacije višestambene zgrade u Vukovaru, Proleterska 11
 • Sigmund, V.; Dolaček-Alduk, Z.: Izrada projekta sanacije višestambene zgrade u Borovo Naselju, Kralja Zvonimira 30-48
 • Sigmund, V.; Dolaček-Alduk, Z.: Izrada statičkog proračuna za stambenu građevinu u Osijeku, Ružina 75
 • Sigmund, V.; Dolaček-Alduk, Z.: Izrada statičkog proračuna za stambenu građevinu u Osijeku, Reisnerova 84
 • Dolaček-Alduk, Z.: Utvrđivanje potrebnih radova i usklađivanje količina sa usporednim proračunima izvođača radova za izvedbu trgovačkog centra Interspar u Rijeci
 • Dolaček-Alduk, Z.; Krstić, H.: Dinamički plan izvođenja radova kod izgradnje PTC Portanova u Osijeku (2009-2010)
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija
 • Netinger, I.; Dolaček, Z.: Ispitivanje prednapetih šupljih ploča Vibrobeton PPV 400 – G 45, siječanj 2005.
Stručno savjetovanje projektanata i izvođača
 • Priručnik kvalitete laboratorija - Organizacija laboratorija i metode ispitivanja u proizvodnji prednapetih šupljih ploča, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2004.
 • Priručnik za kontrolu tvorničke proizvodnje prednapetih ploča Vibrobeton PPV, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2004.
 • Program početnih ispitivanja sastavnih materijala i gotovih proizvoda, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2004.
 • Predgotovljeni betonski elementi - Priručnik tvorničke proizvodnje i kontrole gotovih proizvoda, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2006.
 • Predgotovljeni betonski elementi - Program početnih ispitivanja sastavnih materijala i gotovih proizvoda, Vibrobeton d.d. Vinkovci, 2006.
 • Priručnik kvalitete laboratorija - Ispitne metode, Cestorad d.d., Vinkovci, 2008.
 • Član ocjenjivačkog suda - natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambenoposlovnog objekta "Bijela lađa" Osijek
Rad u stručnim tijelima
 • HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvalitete – od 2006.
 • član Odbora za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku – od 2006.
 • voditeljica sustava kvalitete GF Osijek – od 2007.
 • Predsjednica Društva građevinskih inženjera Osijek – od 2008.
 • certifikat TÜV NORD - interni auditor – od 2008.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Sustav osiguranja i kontrole kvalitete u građevinarstvu
 • Sustavi potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda i tvornička kontrola