izv.prof.dr.sc. Ivana Barišić dipl.ing.građ

Osnovni podaci

Kabinet: III.14


Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: ivana@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 697

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo:

 

Sveučilišni preddiplomski studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Sveučilišni diplomski studij - smjer HIDROTEHNIKA:

 

Sveučilišni diplomski studij - NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Sveučilišni diplomski studij - ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Sveučilišni diplomski studij - PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti):

 

Stručni studij (izvanredni):

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Krute kolničke konstrukcije

Područje znanstvenog istraživanja

Kolničke konstrukcije, primjena otpadnih materijala u kolničkim konstrukcijama

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2007
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 2007. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Projektiranje prometnih površina, kolničke konstrukcije

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje prometnih površina
  • 2016. Elaborat pristupnih površina Uređaju za pročišćavanje (UPOV) Rijeka (suradnik)
  • 2016. Glavni projekt izgradnje crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima u Dubrovniku; Projekt interne ceste i parkirališta (suradnik)

European Curriculum Vitae

CV