prof.dr.sc. Lidija Tadić dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.36

 

Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: ltadic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 086

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Razlikovna godina

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Upravljanje riječnim slivom
 • Suvremeni pristup hidrotehničkim melioracijama (do ak. god. 2019./2020.)

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRAĐEVINARSTVU

Područje znanstvenog istraživanja

Hidrotehničke melioracije, gospodarenje vodnim resursima,zaštita okoliša

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1986
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1996
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2001
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 1986. - 1992.
Ustanova Osijek
Područje rada Projektant
 
Datum 1992. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveo-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Hidrotehničke melioracije, zaštita okoliša

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje
 • Projekt vodoopskrbne mreže Zone male privrede u Belišću (1996)
 • Idejni projekt navodnjavanja Zelčin ( 1996)
 • Pješački most kod kolodvora Donji grad- projekt odvodnje i izmještanja instalacija vodovoda (2006)
 • Idejna rješenja  sustava za navodnjavanje na 12 lokacija u Vukovarsko srijesmskoj županiji, IRRI projekt navodnjavanja , IPA II, program prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske (2013)
Studije

 • Vodna bilanca vode jezera Jug IV u Osijeku ( 1997)
 • Indikatori održivog gospodarenja Parkom prirode Kopački rit - dio Plana upravljanja Parkom prirode Kopački rit ( 2002)
 • Studija rizika od poplava na slivnom području Karašice i Vučice (2003)
 • Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (2005)
Revizije

 • Revizija Idejnog rješenja odvodnje zaobalja Pridravlje – brdski i nizinski dio HE Novo Virje (1996)
 • Revizija Plana navodnjavanja područja grada Belišća poljoprivredne površine – (2004)
 • Revizija Plana navodnjavanja za područje Osječko-baranjske županije (2005)
 • Revizija Plana navodnjavanja za područje Sisačko-moslavačke županije (2007)
 • Revizija Plana navodnjavanja za područje Karlovačke županije (2009)
 • Revizija Općih i tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu - Gradnja i održavanje regulacijskih i zaštitnih građevina i vodnih građevina za melioracije (2011)
 • Revizija Općih i tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu - Gradnja i održavanje komunalnih građevina ( 2012)
 • Aktivna revizija sustava navodnjavanja SN Prelog-Donji Kraljevec (2012)
 • Revizija Studije navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području općina Tompojevci, Lovas i Tovarnik (2013)
 • Aktivna revizija idejnog rješenja i idejnog projekta 1. faze SN Dalj (2014)
 • Aktivna revizija idejnog rješenja i idejnog  projekta 1. faze SN Miholjački Poreč (2015)
 • Aktivna revizija koncepcijskog rješenja, agronomske osnove i idejnog projekta SN Lukač (2015)
 • Aktivna revizija idejnog projekta SN Ervenica (2017)
Studije utjecaja na okoliš

 • Studija utjecaja na okoliš za branu i akumulaciju Javorica (2002)
 • Studija utjecaja na okoliš za branu i akumulaciju Koritnjak i nizvodni dio potoka Koritnjak (2003)
 • Studija utjecaja na okoliš za pregradu G na rijeci Dravi rkm 14+110 (2004)
 • Studija utjecaja na okoliš brane i akumulacije Berak (2009)
Rad u stručnim tijelima

 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu – od 1999.g.
 • Urednički odbor „Tehničkog Vjesnika”, znanstveno-stručnog časopisa tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, (2006-2010)
 • Hrvatsko vijeće za suradnju s međunarodnim hidrološkim programom i operativnim hidrološkim programom (2008-2010)
 • Urednički odbor  elektroničkog časopisa e-gfos , od 2010.
 • Urednički odbor časopisa Acta Hydrologica Slovaca, od 2017.
 • Nacionalno vijeće za vode RH, od 2017.
Seminari stručnog usavršavanja

 • Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta ( GF Osijek)
 • Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta (GF Zagreb)