dr.sc. Martina Zagvozda mag.ing.aedif.

Osnovni podaci

Kabinet: III.15

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: mzagvozda@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 696

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

Područje znanstvenog istraživanja

Primjena otpadnih materijala u kolničkim konstrukcijama

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2010
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstva

 

Godina2012
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Magistra inženjerka građevinarstva

 

Radno iskustvo 
Datum 2013. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

 

Područje radaVažnije reference
stručni rad
  • 2016. Elaborat pristupnih površina Uređaju za pročišćavanje (UPOV) Rijeka (suradnik)
  • 2016.-2017. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima u Dubrovniku; Projekt interne ceste i parkirališta (suradnik)
  • 2017. Glavni projekt izgradnje prometnih površina i oborinske odvodnje u Stadionskom naselju u Osijeku (suradnik)