dr.sc. Mihaela Domazetović mag.ing.aedif

Osnovni podaci

Kabinet: III.10

 

Zavod: Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

 

E-mail: mdomazetovic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 682

 

Konzultacije: utorak 10-11 h, srijeda 10-11 h

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

Područje znanstvenog istraživanja

Organizacija, tehnologija i menadžment građenja

Obrazovanje i radno iskustvo

     

Stručna aktivnost

    

European Curriculum Vitae