Raspored nastave


 

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Grupe za vježbe-preddiplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 22.10.2021.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 04.10.2021.

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

  • zadnja promjena: 29.10.2021.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Raspored - doktorski studij

Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni redoviti

Grupe za vježbe Preddiplomski stručni redoviti-studij

- zadnja promjena: 15.12.2021.

Preddiplomski stručni izvanredni više godine 2021/22

Preddiplomski stručni izvanredni I. godina 2021/22

- zadnja promjena: 16.12.2021.

Razlikovna godina

Razlikovna godina

- zadnja promjena: 07.10.2021.

Specijalistički diplomski stručni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 12.10.2021.