Raspored nastave


ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2019/2020

 

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 01.10.2019.


Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 18.10.2019.

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

Grupe za vježbe diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 18.10.2019.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Raspored - doktorski studij

Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij (redoviti)

Grupe za vježbe preddiplomski stručni redoviti studij

- zadnja promjena: 01.10.2019.

Preddiplomski stručni studij izvanredni - zima

OBAVIJEST:

III. godina Preddiplomski stručni izvanredni studij - obavijest

- zadnja promjena: 20.12.2019.

Razlikovna godina

Razlikovna godina

- zadnja promjena: 04.10.2019.

Specijalistički diplomski stručni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 04.10.2019.