Raspored nastave


ODLUKA O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2020./21

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 26.02.2021.

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 30.03.2021.

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

Grupe za vježbe diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 26.02.2021.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Raspored - doktorski studij

Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij (redoviti)

Grupe za vježbe preddiplomski stručni redoviti studij

- zadnja promjena: 26.02.2021.

izvanredni-ljeto-2020-21-2.docx

- zadnja promjena: 12.03.2021.

Razlikovna godina

Razlikovna godina

- zadnja promjena: 21.02.2020.

Specijalistički diplomski stručni studij

Specijalistički diplomski stručni studij

- zadnja promjena: 26.02.2021.