Raspored nastave


 

Odluka o nastavnom kalendaru 2021/2022.

 

Odluka o Akademskoom kalendaru za 2022./2023

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 07.03.2022.

 

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 16.05.2022.

Grupe za vježbe preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

- zadnja promjena: 07.03.2022.

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

- zadnja promjena: 08.03.2022.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

 

Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij redoviti Građevinarstvo

 

Grupe za vježbe preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

- zadnja promjena: 25.02.2022.

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo izvanredni I. godina

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo izvanredni II. godina

- zadnja promjena: 18.05.2022.

Razlikovna godina

Razlikovna godina

- zadnja promjena: 25.02.2022.

Specijalistički diplomski stručni studij