izv.prof.dr.sc. Mario Galić dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.28

 

Zavod: Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment 

 

E-mail: mgalic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 091

 

Konzultacije:

 

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Planiranje i priprema građevinske proizvodnje (do ak. god. 2019./2020.)
 • Planiranje, modeliranje i simulacija procesa građenja
 • Tehnologije automatizacije procesa građenja, nadzora i kontrole

Područje znanstvenog istraživanja

Organizacija i tehnologija građenja, sistemsko inženjerstvo, upravljanje projektima, optimizacija, BIM, modeliranje i simulacija procesa građenja.

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2016
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zvanje Doktor znanosti
Godina2010
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva 


 

Radno iskustvo
Datum 2010. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
 
Datum 2008. - 2010.
Ustanova URBOS d.o.o.
Područje rada Projektiranje i nadzor nad gradnjom

 

Stručna aktivnost

U razdoblju od 2008. – 2010. godine u projektnom uredu Urbos d.o.o. u Osijeku na mjestu projektanta suradnika sudjelovao je u izradi projektne dokumentacije, nadzoru nad gradnjom, te na poslovima upravljanja projektima, od kojih su najznačajniji sljedeći:

 • Projekt adaptacije i konstruktivne sanacije historicističkog dvorca Tikveš
 • Projekt uređenja Gradskog muzeja Nova Gradiška
 • Projekt prenamjene građevina u Sveučilišnom kampusu u Osijeku za potrebe Učiteljskog fakulteta i Umjetničke akademije
 • Projekt izgradnje bolničkog kompleksa Strmac – kod Nove Gradiške
 • Projekt sanacije i adaptacije Županijske vijećnice u Osijeku
 • Projekt izgradnje Župne crkve Novska
 • Projekt izgradnje Poslovne zone Darda
 • Projekt adaptacije Župnog dvora Kaptol
 • Projekt adaptacije Župnog dvora Čeminac
 • Projekt izgradnje poslovnog inkubatora BIOS u Osijeku
 • Projekt sanacije i adaptacije reformatorske crkve u Osijeku

European Curriculum Vitae