Tatjana Mijušković-Svetinović dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.10

 

Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: tatjanam@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 668

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Područje znanstvenog istraživanja

Sanitarna hidrotehnika, računalno modeliranje sustava vodoopkrbe i odvodnje

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1985
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1985
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Radno iskustvo 
Datum 1987. – 1992.
Ustanova Građevinski institut Zagreb, OOUR Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Osijeku
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost
 
Datum 1992 – danas
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Sanitarna hidrotehnika, računalno modeliranje sustava vodoopskrbe i odvodnje

 

Područje radaVažnije reference
PROJEKTIRANJE
 • Glavn i projekt sanacije spomen područja Batinske bitke u Batini, 1987., Investitor: SIZ kulture i informacija općine Beli Manastir
 • Glavni projekt Deponije komunalnog otpada u Slavonskom Brodu, 1992., Investitor: Javno poduzeće Komunalac Slavonski Brod
 • Glavni i izvedbeni projekt Odvodnje fekalnih i oborinskih otpadnih voda Zone male privrede Belišća, 1996., Investitor: RH županija Osječko – baranjsk županija, Općina Belišće
 • Idejno rješenje kanalizacije i uređaja za pročišćavanje naselja Vetovo, 1998. Investitor: Tekija d.o.o za obavljanje komunalnih djelatnosti Požega
REVIZIJE
 • Revizija tehničke dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belog Manastira, 1988., Investitor: OSIZ za komunalnu djelatnost Beli Manastir
NADZOR
 • Nadzor nad izvedbom kanalizacije u Belom Manastiru, 1988., Investitor: OSIZ za komunalnu djelatnost Beli Manastir
 • Investitorsko - projektantski nadzor nad izvedbom Akumulacije Lapovac II u Našicama, 1989. - 1992., Investitor: SVIZ za slivno područje Karašica – Vučica
STUDIJE
 • Studija dugoročnog razvoja vodoprivrede SRH do 2005. godine, 1987., Investitor: SVIZ za vodno područje slivova Drave i Dunava, Osijek
 • Hidrološka studija slijevnog područja kanalizacije grada Osijeka i monitoring oborina i otjecanja na reprezentativnim mjestima kanalizacijskog sustava, 2001., Investitor: Vodovod – Osijek d.o.o. Osijek
STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ
 • Studija utjecaja na okoliš za Pregradu "G" na rijeci Dravi rkm 14+110, 2004.
 • Studija utjecaja na okoliš Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novske  - član Komisije za procjenu utjecaja na okoliš zahvata, 2007.
 • Studija utjecaja na okoliš Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osječkoj pivovari d.d. - član Komisije za procjenu utjecaja na okoliš zahvata, 2010.
RECENZIJE
 • Recenzija (Studija izvodljivosti za projekt Zagreb - Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje za sufinanciranje iz EU fondova) tehničkog rješenja i definiranja obuhvata s matematičkim i hidrauličkim modelima za vodoopskrbu i odvodnju, 2015