Držislav Vidaković dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.29

 

Zavod: Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

 

E-mail: dvidak@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 690

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Područje znanstvenog istraživanja

Planiranje i kontrola realizacije građevinskih projekata (planiranje i optimizacija vremenskih rokova izvedbe aktivnosti, troškova i resursa), zaštita na radu kod izvođenja građevinskih projekata

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1993
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina2003
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 


Radno iskustvo 
Datum 1993. - 1995.
Ustanova Gradnja d.d. Osijek
Područje rada Tehnička priprema građenja –ponuda, planiranje i praćenje izvedbe projekata
 
Datum 1995.
Ustanova Graditeljski informacijski servis Hrvatske –honorarni radni odnos
Područje rada Prikupljanje podataka s područja grada Osijeka
 
Datum 1997.
Ustanova Županijski ured za statistiku –honorarni radni odnos
Područje rada Procjena ratne štete i kategoriz. ratom oštećenih kuća na području Os-baranj. žup.
 
Datum 1995. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Planiranje i kontrola realizacije građevinskih projekata (planiranje i optimizacija vremenskih rokova izvedbe aktivnosti, troškova i resursa), zaštita na radu kod izvođenja građevinskih projekata

 

Područje radaVažnije reference
Izrada projektne dokumentacije -suradnik
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i adaptaciju zgrade Županijskog suda u Osijeku, 2006-7.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata u sastavu nadzornog tima fakulteta
 • Oko 100 obiteljskih kuća u Osječko-baranjskoj županiji u okviru programa obnove ratom oštećenih kuća RH, 1997-2001.
 • Obnova i dogradnja zgrade Građevinkog fakulteta u Crkvenoj ulici, 2000.
Izrada vremenskih planova građenja i drugih elemenata projekta organizacije građenja (u sustavu tehničke pripreme)
 • Glavni POG izgradnje Telekomunikacijskog centra u Osijeku – izvođač Gradnja d.d. Osijek, A. Stepinca, 1994.
 • Glavni POG izgradnje OŠ u Viljevu – izvođač Gradnja d.d. Osijek, 1994.
 • Glavni POG izgradnje stambeno poslovne zgrade u Osijeku, Blok centar II, br. 30 –izvođač Gradnja d.d. Osijek, 1994.
 • Glavni POG rekonstrukcije zgrade u sklopu Kliničke bolnice u Osijeku – izvođač Gradnja d.d. Osijek, 1994.
 • Idejni POG za 1.fazu izgradnje poslovnog centra Varaždinske banke u Varaždinu, 1993.
 • Idejni POG izgradnje SOS Dječjeg sela u Ladimirevcima, 1995.
 • Idejni POG dogradnje bazena u Bizovačkim toplicama, 1995.
 • Glavni POG izgradnje poslovne zgrade Unikoma u Osijeku, Ružina ulica – izvođač Gabarit d.o.o. Osijek, 1996.
 • Glavni POG izgradnje višestambene zgrade u Osijeku, ugao Strossmayerove i Petefijeve ulice – izvođač Gabarit d.o.o. Osijek, 2000.
Procjena stanja građevina
 • Utvrđivanje stanja i kategorizacija oko 2000 ratom oštećenih kuća (I-VI ktg.) u Osječko-baranjskoj županiji, 1997.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Priprema za korištenje građevinskih strojeva
 • Određivanje cijene građevinskih radova
 • Zaštita na radu na gradilištima i novi propisi
 • Vremensko planiranje građevinskih projekata