izv.prof.dr.sc. Krunoslav Minažek dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: III.33

 

Zavod: Zavod za geotehniku, prometnice i geodeziju

 

E-mail: krumin@gfos.hr

 

Telefon: (031) 274 377, 544 699

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Računalno modeliranje u geotehnici
 • Laboratorijski i in-situ pokusi u tlu

Područje znanstvenog istraživanja

Geosintetici, geotehnički aspekti odlagališta otpada

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2002
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 2003 -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Geosintetici, geotehnički aspekti odlagališta otpada

 

Područje radaVažnije reference
Geotehnički istražni radovi
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Geotehnički istražni radovi za Idejni projekt odvodnje Zaobalnih voda mjesta Batina, 2003.
 • Mulabdić M., Mračkovski D. Minažek K. : Ispitivanje dilatometrom za projekt sanacije luke Drač, Drač, Albanija, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Istražni radovi za Idejni projekt brane Drljanski potok, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Istražni radovi za Idejni projekt brane Seona, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Istražni radovi za Glavni projekt brane Opatovac, 2005.
 • Mulabdić M., Minažek K.: Geomehanički terenski istražni radovi za dolinsku pregradu Berava, dolinska pregradu Bililo 1, dolinsku pregradu Bililo 3, dolinska pregradu Bililo 4, dolinsku pregradu Mihajlovica, dolinska pregrada Dražinovac, 2005.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Ispitivanje dilatometrom za projekt Brane Vučkovec, 2007.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Ispitivanje dilatometrom za projekt TE Sisak blok 3, 2007
 • Mulabdić M., Minažek K. : Ispitivanje dilatometrom za projekt postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu, 2007.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Ispitivanje dilatometrom za projekt državne ceste D 301: Novigrad-Ponte Porton, 2008.
Geotehničko projektiranje
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehnički projekt brane Javorica, 2003.
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Projekt temelja, geotehničke analize i istražni radovi za novi jankomirski most preko rijeke Save na zapadnom ulazu grada Zagreba, 2005.
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Geotehnički projekt - sanacija temeljnog tla Područna škola «Ljubo Babić» Gorica Svetojanska – Jastrebarsko, 2003.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehnički nadzor nad izvođenjem regionalnog plinovoda Belišće-Osijek,2006.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Projektantski nadzor nad izvođenjem sanacije temeljenja Gimnazije u Vukovaru, 2008.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Nadzor nad izvođenjem sanacije potporno-obložnog zida u ulici Stjepana Radića u Vukovaru, 2008.
Izrada geotehničkih analiza,studija i elaborata
 • Mulabdić M., Minažek K. : Elaborat sanacije odvodnog kanala i propusta kod crpne stanice Zlatna greda, 2007.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Elaborat sanacije nasipa vezano uz pojavu nestabilnosti nasipa Drava – Dunav i glavnog dravskog nasipa s geomehanickim istražnim radovima, 2007.
 • Mulabdić M., Minažek K., Mračkovski, D.: Izvještaj o stabilnosti obaloutvrde rijeke Drave u Osijeku u zoni Zimske luke, 2005
 • Mulabdić M., Minažek K. : Studija opravdanosti i izvodljivosti, analiza mogućih rješenja nasipa bazena VHS Osijek – nasipi uz Dravu,2007.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničke analize odlagališta otpada : «Cerik», Daruvar,2004.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničke analize odlagališta otpada : Odlagalište „Božićka“, Jastrebarsko, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničke analize odlagališta otpada : Odlagalište Krapina, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničke analize odlagališta otpada : Odlagalište komunalnog otpada «Lončarica Velika» osijek, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničke analize odlagališta otpada : Odlagalište „Griža“ Buzet, 2005.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničke analize odlagališta otpada : Odlagalište „Mokošica II“ Dubrovnik, 2005.
Geotehnička mjerenja i opažanja
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničko opažanje pokosa akumulacije Javorica, 2004.
 • Mulabdić M., Minažek K. : Geotehničko opažanje Područne škola «Ljubo Babić» Gorica Svetojanska – Jastrebarsko, 2003.
 • Mulabdić M., Minažek K., Moser. V. : Mjerenje pomaka pri izvedbi zaštite građevne jame stambeno poslovne građevine u Mesićevoj ulici u Slavonskom Brodu, 2008.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Mulabdić M., Minažek K., Fundurulja D.,Pletikapić Z.: Odlagališta otpada – izgradnja novih i sanacija starih odlagališta komunalnog otpada, 2005.
 • Mulabdić M., Minažek K., Fundurulja D.,Pletikapić Z.:Primjena geosintetika kod odlagališta otpada, 2006,
 • Mulabdić M., Tadić Z., Bošnjak J., Minažek K.: Geosintetici u građevinskim zahvatima – geotehnika, hidrotehnika, prometnice, 2006