Dino Obradović mag.ing.aedif.

I Osnovni podatci

Dino Obradović, mag.ing.aedif.

Kabinet: III.26

Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment

e-mail: dobradovic@gfos.hr

Tel. (031) 544 688

Konzultacije: prema dogovoru e-mailom

                        

II Nastavna aktivnost

Predmeti

Studij

Organizacija građenja I

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Organizacija građenja

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Održavanje objekata

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA

Održavanje objekata

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE

Održavanje objekata

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA

Procesi planiranja i kontrole građenja

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA

Održavanje objekata

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE

III Područje znanstvenog istraživanja

Organizacija i tehnologija građenja; održavanje objekata

IV Objavljeni radovi

Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI

V Obrazovanje

Godina

Mjesto

Ustanova

 

 

2018

Osijek

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom - MODUL 2

Godina

Mjesto

Ustanova

 

2018

Osijek

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom - MODUL 1

Godina

Mjesto

Ustanova

 

2016- danas

Osijek

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Godina

Mjesto

Ustanova

2017

Zagreb

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

Godina

Mjesto

Ustanova

2014

Zagreb

Ministarstvo uprave
Državni stručni ispit

Godina

Mjesto

Ustanova

2013

Osijek

Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Godina

Mjesto

Ustanova

Zvanje

2011-2013

Osijek

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Magistar inženjer građevinarstva 

Godina

Mjesto

Ustanova

Zvanje

2008- 2011

Osijek

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva

Godina

Mjesto

Ustanova

2004-2008

Donji Miholjac

Srednja škola Donji Miholjac

 

VI Radno iskustvo:

Datum

Ustanova

Područje rada

2017-

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

Nastava

Datum

Ustanova

Područje rada

2017-2018

Osnovna škola Tenja

Učitelj tehničke kulture

Datum

Ustanova

Područje rada

2017

EMAX d.o.o. Osijek

Građevinski inženjer

Datum

Ustanova

Područje rada

2014-2016

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Datum

Ustanova

Područje rada

2013-2014

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

VII Stručna aktivnost

  • rješavanje o upravnim stvarima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada - doneseno više od 750 Rješenja o izvedenom stanju ili obustavi postupka
  • rješavanje o upravnim stvarima -  doneseno 25 Uporabnih dozvola za određene građevine
  • izrada Potvrda o uspostavi vlasništva posebnih dijelova nekretnine (etažno vlasništvo)

VIII European Curriculum Vitae