mr.sc. Siniša Maričić dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.11

 

Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: smaricic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 669

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Područje znanstvenog istraživanja

Hidrotehnički sustavi i građevine, hidrološko-hidraulički monitoring, računalno modeliranje

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1989
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva (hidrotehnika)

 

Godina1997
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Radno iskustvo 
Datum 1990. - 1991.
Ustanova VRO Karašica-Vučica
Područje rada Stručna djelatnost - hidrotehnika
 
Datum 1992. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveo-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Hidrotehnički sustavi i građevine, hidrološko-hidraulički monitoring, računalno modeliranje

 

Područje radaVažnije reference
Hidrološko-hidraulička mjerenja i obrade podataka
  • Monitoring oborina i otjecanja u kanalizacijskom sustavu grada Osijeka, 2000.
  • Hidrološka studija – Model odvodnje s idejnim projektom kanalizacijskog sustava grada Osijeka, 2001.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
  • Stručni nadzori radova obnove ratom oštećenih kuća IV-VI stupnja oštećenja, tijekom 1997.-2001.
Izrada studijske dokumentacije
  • Studija utjecaja na okoliš za pregradu “ G ” na rijeci Dravi rkm 14+110, 2004.
Sudski sporovi (vještačenja)
  • Nekoliko hidrotehničkih vještačenja