Re-ForMS


Nabijena zemlja za modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima

Opis projekta
Zemljane kuće rješavaju pitanje stanovanja za 30 % svjetske populacije. Dostupni dokazi ističu Baranjske zemljane kuće kao najbolja ostvarenja hrvatskog seljačkog graditeljstva, a hrvatske tradicijske zemljane kuće svrstavaju u narodno bogatstvo jer utjelovljuju autentičnost. Iako prisutne, zemljane kuće u Hrvatskoj su napuštene, a kao domovi za moderno stanovanje se zaobilaze zbog povezivanja sa siromaštvom.

Iako superiorna u pogledu ekološkog i održivog građenja, zemljin Kriptonit su mala krutost i niska čvrstoća. Hrvatska je smještena na trusnom području gdje je nužno projektirati potresno otporne kuće.

No, aktualne norme za projektiranje ne prepoznaju nabijenu zemlju kao nosivi element, a time ne podržavaju građenje novih ili rekonstrukcije postojećih zemljanih kuća. Glavna hipoteza projekta utjelovljuje sinergiju suvremenog oblikovanja armiranobetonskih zidova i tradicionalnog građenja nabijenom zemljom. Terenskim istraživanjima će se prikupiti podatci i uzorci iz zemljanih kuća.

Kontroliranim uzgojem i ispitivanjem svojstava više ratarskih kultura će se odrediti prirodna vlakna za strateško ojačavanje zidova od nabijene zemlje. Eksperimentalno će biti ispitana mehanička svojstva stabljika različitih ratarskih kultura za mikro-armaturu, a analogija armiranja betonskih zidova će biti primijenjena na nabijenu zemlju. U laboratorijima će se odrediti svojstva tradicijskih zemljanih uzoraka prikupljenih na terenu te poboljšanih i prirodnim vlaknima ojačanih zemljanih mješavina.

Eksperimentalnim ispitivanjima zidova i modela kuća od nabijene zemlje će se istražiti njihovo toplinsko ponašanje te ponašanje na simulirano potresno djelovanje. Mjereni podatci će biti korišteni za studije primjenom nelinearnih računalnih simulacija. Projekt je transformacijski s očekivanim učinkom na očuvanje kulturne baštine, poticanje održivog građenja te izradu normi za projektiranje kuća od nabijene zemlje u potresno aktivnim područjima.

Akronim
RE-forMS

Šifra projekta
UIP-2020-02-7363

Poziv
2020-02

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.989.000,00 HRK

Trajanje projekta
31-12-2020 - 31-12-2025

Ustanova - uloga
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Nositelj (1.989.000,00 HRK) [31-12-2020 - 31-12-2025]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivan Kraus (MBZ: 311281, CROSBI: 24541) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Voditelj projekta na ustanovi [31-12-2020 - 31-12-2025]
Jelena Kaluđer (MBZ: 349241, CROSBI: 32874) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Suradnik [31-12-2020 - 31-12-2025]
Lucija Kraus (MBZ: 350251, CROSBI: 33008) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Suradnik [31-12-2020 - 31-12-2025]
Mihaela Domazetović (MBZ: 347213, CROSBI: 1713) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Suradnik [31-12-2020 - 31-12-2025]
Dario Iljkić (MBZ: 312993, CROSBI: 25063) - nema - Suradnik [31-12-2020 - 31-12-2025]
Ivana Varga (MBZ: 326636, CROSBI: 30610) - nema - Suradnik [31-12-2020 - 31-12-2025]
Paulina Krolo (MBZ: 309360, CROSBI: 24570) - nema - Suradnik [31-12-2020 - 31-12-2025]
Marin Grubišić (MBZ: 325683, CROSBI: 30467) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Suradnik [05-10-2021 - 31-12-2025]
Ivana Brkanić Mihić (MBZ: 337234, CROSBI: 1054) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Suradnik [05-10-2021 - 31-12-2025]
Ana Perić (MBZ: 391324, CROSBI: 38901) - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - Suradnik [19-03-2021 - 31-12-2025]