RE-forMS


Nabijena zemlja za modeliranje i normizaciju u potresno aktivnim područjima

 

rammed earth

 

Akronim: RE-forMS

 

Šifra projekta: UIP-2020-02-7363

 

Vrsta projekta: Znanstveno-istraživački

 

Vrsta financiranja: Kompetitivno projektno financiranje

 

Financijer: HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja:  UIP - Uspostavni istraživački projekti
 Poziv: 2020-02

 

Ukupan iznos financiranja projekta: 263.985,67 EUR

 

Trajanje projekta: 31. prosinac 2020. - 30. prosinac 2025.

 

Ustanova nositelj: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

 

Opis projekta:

Zemljane kuće rješavaju pitanje stanovanja za 30 % svjetske populacije. Dostupni dokazi ističu Baranjske zemljane kuće kao najbolja ostvarenja hrvatskog seljačkog graditeljstva, a hrvatske tradicijske zemljane kuće svrstavaju u narodno bogatstvo jer utjelovljuju autentičnost. Iako prisutne, zemljane kuće u Hrvatskoj su napuštene, a kao domovi za moderno stanovanje se zaobilaze zbog povezivanja sa siromaštvom. Iako superiorna u pogledu ekološkog i održivog građenja, zemljin Kriptonit su mala krutost i niska čvrstoća. Hrvatska je smještena na trusnom području gdje je nužno projektirati potresno otporne kuće. No, aktualne norme za projektiranje ne prepoznaju nabijenu zemlju kao nosivi element, a time ne podržavaju građenje novih ili rekonstrukcije postojećih zemljanih kuća. Glavna hipoteza projekta utjelovljuje sinergiju suvremenog oblikovanja armiranobetonskih zidova i tradicionalnog građenja nabijenom zemljom. Terenskim istraživanjima će se prikupiti podatci i uzorci iz zemljanih kuća. Kontroliranim uzgojem i ispitivanjem svojstava više ratarskih kultura će se odrediti prirodna vlakna za strateško ojačavanje zidova od nabijene zemlje. Eksperimentalno će biti ispitana mehanička svojstva stabljika različitih ratarskih kultura za mikro-armaturu, a analogija armiranja betonskih zidova će biti primijenjena na nabijenu zemlju. U laboratorijima će se odrediti svojstva tradicijskih zemljanih uzoraka prikupljenih na terenu te poboljšanih i prirodnim vlaknima ojačanih zemljanih mješavina. Eksperimentalnim ispitivanjima zidova i modela kuća od nabijene zemlje će se istražiti njihovo toplinsko ponašanje te ponašanje na simulirano potresno djelovanje. Mjereni podatci će biti korišteni za studije primjenom nelinearnih računalnih simulacija. Projekt je transformacijski s očekivanim učinkom na očuvanje kulturne baštine, poticanje održivog građenja te izradu normi za projektiranje kuća od nabijene zemlje u potresno aktivnim područjima.

 

Ključne riječi:
nabijena zemlja; modeliranje; norme; potresno ponašanje; održiva arhitektura; kulturna baština; eksperimentalno istraživanje; tradicijski materijal; zid; potresni stol

 

Članovi istraživačkog tima:
doc. dr. sc. Ivana Brkanić Mihić – Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
doc. dr. sc. Marin Grubišić  – Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
dr. sc. Mihaela Domazetović – Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
dr. sc. Jelena Kaluđer – Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
dr. sc. Lucija Kraus – Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Ana Perić Fekete – Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
izv. prof. dr. sc. Paulina Krolo – Građevinski fakultet u Rijeci
doc. dr. sc. Ivana Varga – Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
doc. dr. sc. Dario Iljkić – Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 

Glavni cilj:

Istražiti ponašanje tradicijskih istočnohrvatskih kuća od nabijene zemlje pri djelovanju gravitacijskih i potresnih opterećenja radi očuvanja hrvatske nepokretne baštine.

 

Specifični ciljevi:

O1 Uspostaviti interdisciplinarni istraživački tim, osigurati stimulativno istraživačko okruženje za razvoj neovisnih istraživačkih karijera prije i nakon stjecanja titule doktora znanosti te opremiti i nadograditi postojeću opremu laboratorija pri Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, radi stvaranja lokalne istraživačke platforme za inoviranje i razvoj potencijala nabijene zemlje.
O2 Istražiti i odrediti fizikalna, mehanička i toplinska svojstva tradicijskih i probnih zemljanih mješavina za odabir optimalnih mješavina za projektiranje kuća u potresno aktivnim područjima te kroz višegodišnja ispitivanja istražiti utjecaj starenja na promatrana svojstva.
O3 Eksperimentalnim ispitivanjima i primjenom nelinearnih numeričkih simulacija ponašanja modela zidova i kuća pri djelovanju imitiranog potresnog opterećenja razviti stratešku raspodjelu optimalnih zemljanih mješavina različitih svojstava i udjela prirodnih vlakana za projektiranje novih i obnovu postojećih zemljanih kuća u potresno aktivnim područjima.
O4 Na razini nosivih elemenata i modela kuća eksperimentalno istražiti toplinska svojstva tradicijskih i poboljšanih zemljanih mješavina za građenje nabijenom zemljom sa svrhom poticanja građenja novih ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitih kuća.
O5 Usporedbom svjetskih normi i primjenom novih znanja razvijenih u okviru projekta izraditi preporuke i smjernice za projektiranje novih i obnovu postojećih konstrukcija od nabijene zemlje u potresno aktivnim područjima, usmjerene na nadopune i poboljšanja aktualnih hrvatskih normi.
O6 Izraditi javno dostupnu bazu eksperimentalno dobivenih podataka za buduće kalibriranje, validacije i verifikacije numeričkih i analitičkih modela, provedbe statističkih analiza i parametarskih studija na numeričkim modelima za unaprjeđenja i razvoj normi za projektiranje.
O7 Sa svrhom nastavka znanstvenog razvoja članova istraživačke grupe i osiguranja održivosti istraživačke grupe te stvaranja mogućnosti provođenja istraživanja i nakon završetka projekta, izraditi i uputiti novi projektni prijedlog na vrednovanje na druge kompetitivne izvore financiranja.
O8 Istražiti utjecaj biljne vrste te mineralne gnojidbe na parametre stabljike i koncentraciju kemijskih elemenata radi odabira optimalne ratarske kulture za ojačavanje zemljanih zidova.
O9 Promicati rezultate projekta dobivene eksperimentalno i provedbom nelinearnih numeričkih analiza te širiti novo znanje i iskustvo na radionicama i mini-simpoziju u organizaciji Re-forMS tima.

 

Povezane publikacije:

Popisu publikacija proizašlih kroz projektne aktivnosti moguće je pristupiti OVDJE.
Radovi nastali tijekom trenutne studije dostupni su od odgovarajućeg autora uz razuman zahtjev.

 

Baza mjerenih podataka:

Razdoblje Opis Izvješće Podatci
1. Izvješće o usjevima: provedene agrotehničke operacije i mjere, rezultati kemijske analize i ispitivanja mehaničkih svojstava PREUZMI n/a
Recepture zemljanih mješavina s pripadnim fizikalnim, mehaničkim i toplinskim svojstvima PREUZMI PREUZMI
Zidovi uz komoru za ispitivanje zrakopropusnosti: rezultati ispitivanja toplinske provodljivosti PREUZMI n/a
2. Zidovi uz komoru za ispitivanje zrakopropusnosti: rezultati ispitivanja zidova opterećenih okomito na njihovu ravninu i rezultati ispitivanja toplinske provodljivosti PREUZMI PREUZMI
Izvješće o usjevima: provedene agrotehničke operacije i mjere, rezultati kemijske analize i ispitivanja mehaničkih svojstava PREUZMI n/a
Eksperimentalno ispitivanje zidova opterećenih cikličkim opterećenjem u ravnini i rezultati ispitivanja mehaničkih svojstava na uzorcima od nabijene zemlje PREUZMI PREUZMI
3. Zidovi uz komoru za ispitivanje zrakopropusnosti: rezultati ispitivanja zidova opterećenih okomito na njihovu ravninu i rezultati ispitivanja toplinske provodljivosti PREUZMI PREUZMI
Izvješće o usjevima: provedene agrotehničke operacije i mjere, rezultati kemijske analize i ispitivanja mehaničkih svojstava PREUZMI PREUZMI
Eksperimentalno ispitivanje zidova opterećenih cikličkim opterećenjem u ravnini i rezultati ispitivanja mehaničkih svojstava na uzorcima od nabijene zemlje PREUZMI PREUZMI
NB: Ovdje dani podatci mogu se koristiti isključivo za potrebe daljnjih istraživanja, a nikako kao smjernice za sanacije postojećih zemljanih kuća ili projektiranje novih zemljanih kuća!

 

Plan upravljanja istraživačkim podacima (PUIP) projekta RE-forMS dostupan je OVDJE.

 


© 2020—2024 RE-forMS | Uspostavni istraživački projekt | HrZZ UIP-2020-02-7363 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. Sva prava pridržana.

Prijavi se za mail obavijesti